Privatne izdaje bankovcev
Bankovci so vnovčljivi le na določenih mestih.
!